Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Vinh- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE LỘC THỊNH
Mã số thuế:

2802614424

Địa chỉ: Thôn Phú Vinh Đông, Xã Hoằng Vinh , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Phu Vinh Dong Hamlet, Hoang Vinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoằng Vinh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH VINH DỰ 68
Mã số thuế:

2802577282

Địa chỉ: Thôn Phú Vinh Đông, Xã Hoằng Vinh , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Phu Vinh Dong Hamlet, Hoang Vinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoằng Vinh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/11/2018

Công Ty TNHH Tm & Dv Hà Hoàng
Mã số thuế:

2802474093

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoằng Vinh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 3, Hoang Vinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoằng Vinh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-07-2017

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG THẮNG
Mã số thuế:

2802461707

 Điện thoại:

0988.728.764

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Xuân Huế, thôn 4, Xã Hoằng Vinh , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Xuan Hue, Hamlet 4, Hoang Vinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Hoằng Vinh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/06/2017

Công Ty TNHH Hùng Thịnh
Mã số thuế:

2800806882

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Vơn, Thôn 6 - Xã Hoằng Vinh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Von, Hamlet 6, Hoang Vinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hoằng Vinh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-08-2004

Công Ty TNHH Lân Giang
Mã số thuế:

2802280933

 Điện thoại:

0984.328.963

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Hoằng Vinh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Hoang Vinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Vinh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-04-2015