Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Trường- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng An Huy
Mã số thuế:

2802584610

Địa chỉ: Nhà ông Trương Đình Dân, thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Truong Dinh Dan, Hamlet 1, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2018

CÔNG TY TNHH HÀ THỦY LÂM
Mã số thuế:

2802562670

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sapphire Khu du lịch Eureka Linh Trường , Xã Hoằng Trường , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: 2nd Floor, Sapphire Khu Du Lich Eureka Linh Truong Building, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/09/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN HIỀN LIÊN
Mã số thuế:

2802485754

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Hải Sơn, Xã Hoằng Trường , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Hien, Hai Son Hamlet, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/10/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG THÀNH XUÂN
Mã số thuế:

2802484655

 Điện thoại:

(0227) 2525571

Địa chỉ: Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Trường , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Thanh Xuan Hamlet, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/10/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN DUNG THẢO MY
Mã số thuế:

2802484736

Địa chỉ: Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Trường , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Thanh Xuan Hamlet, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/10/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KD THỦY SẢN THANH THÚY
Mã số thuế:

2802484711

Địa chỉ: Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Trường , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Linh Truong Hamlet, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/10/2017

CÔNG TY TNHH TÙNG MẠNH
Mã số thuế:

2802455238

 Điện thoại:

0967.113.848

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/04/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dũng Mạnh
Mã số thuế:

2802409009

Địa chỉ: Nhà ông Lê Minh Khích, thôn Thành Xuân - Xã Hoằng Trường - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Minh Khich, Thanh Xuan Hamlet, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-06-2016

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Eureka Linh Trường
Mã số thuế:

2802151631

 Điện thoại:

(0237) 3939666

Địa chỉ: BT 316, khu Eureka Linh Trường, thôn 6 - Xã Hoằng Trường - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: BT 316, Khu Eureka Linh Truong, Hamlet 6, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-05-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc, Đá Quý Kim Hạnh
Mã số thuế:

2802149600

 Điện thoại:

0967.182.989

Địa chỉ: Thôn Liên Minh - Xã Hoằng Trường - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Lien Minh Hamlet, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan (Producing jewellery and related items)

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16-04-2014

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Vifishco
Mã số thuế:

2801969456

 Điện thoại:

0912.151.619

Địa chỉ: Bến cá - Xã Hoằng Trường - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Ben Ca, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-10-2013