Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Tiến- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ AN HƯNG
Mã số thuế:

2802537762

Địa chỉ: Lô CO9, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot Co9, Khu Du Lich Sinh Thai Bien Hai Tien, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/04/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH SỐ 1 QUỐC GIA
Mã số thuế:

2802531545

 Điện thoại:

(0297) 8540287

Địa chỉ: Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Tien Thon Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/03/2018

Công Ty TNHH 01 Tv Việt Anh
Mã số thuế:

2802529994

Địa chỉ: Đội 6 Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 6 Phong Lan Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-03-2018

Công Ty TNHH Dvtm Thống Quế
Mã số thuế:

2802493547

Địa chỉ: Đội 2, thôn Đông Thành 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Dong Thanh 1 Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-11-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH LINH LÂM
Mã số thuế:

2802476037-001

Địa chỉ: Đội 6, thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Phong Lan Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/09/2017

Công Ty TNHH Sao Hải Tiến
Mã số thuế:

2802453417

Địa chỉ: Lô 1-2, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 1-2, Khu Du Lich Sinh Thai Bien Hai Tien, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-04-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG GIANG CHI NHÁNH HẢI TIẾN
Mã số thuế:

0900184656-001

 Điện thoại:

0982.462.173

Địa chỉ: Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Address: Tien Thon Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2017

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẤU GIÁ ĐỨC LỢI
Mã số thuế:

2802407097

 Điện thoại:

0915.431.300

Địa chỉ: Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Address: Phong Lan Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/06/2016

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học Thành An
Mã số thuế:

2802313473

 Điện thoại:

0985.507.786

Địa chỉ: Thôn Phong Lan - Xã Hoằng Tiến - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Phong Lan Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-11-2015