Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Tiến- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng An Anh
Mã số thuế:

2802835060

Địa chỉ: Thôn Tiền Thôn 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tien Thon 2 Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-03-2020

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Ngân Khánh Hải Tiến
Mã số thuế:

2802749453

Địa chỉ: Khu du lịch Hải Tiến, thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu Du Lich Hai Tien, Tien Thon Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-07-2019

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ AN HƯNG
Mã số thuế:

2802537762

Địa chỉ: Lô CO9, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot Co9, Khu Du Lich Sinh Thai Bien Hai Tien, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/04/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH SỐ 1 QUỐC GIA
Mã số thuế:

2802531545

 Điện thoại:

(0297) 8540287

Địa chỉ: Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Tien Thon Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/03/2018

Công Ty TNHH 01 Tv Việt Anh
Mã số thuế:

2802529994

Địa chỉ: Đội 6 Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 6 Phong Lan Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-03-2018

Công Ty TNHH Dvtm Thống Quế
Mã số thuế:

2802493547

Địa chỉ: Đội 2, thôn Đông Thành 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Dong Thanh 1 Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-11-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH LINH LÂM
Mã số thuế:

2802476037-001

Địa chỉ: Đội 6, thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Phong Lan Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/09/2017

Công Ty TNHH Sao Hải Tiến
Mã số thuế:

2802453417

Địa chỉ: Lô 1-2, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 1-2, Khu Du Lich Sinh Thai Bien Hai Tien, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-04-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG GIANG CHI NHÁNH HẢI TIẾN
Mã số thuế:

0900184656-001

 Điện thoại:

0982.462.173

Địa chỉ: Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Address: Tien Thon Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2017