Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Thịnh- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Phú Xuân
Mã số thuế:

2802527958

Địa chỉ: Km 320+560 Quốc lộ 1A, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Km 320+560, 1a Highway, Hoang Thinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-02-2018

Công Ty TNHH Dv & Tv An Phú Hưng
Mã số thuế:

2802487328

Địa chỉ: Nhà ông Lê Duy An, thôn 5, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Duy An, Hamlet 5, Hoang Thinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-10-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Chung Thủy
Mã số thuế:

2802485063

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Hoang Thinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-10-2017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Flc Toàn Thắng
Mã số thuế:

2802296436

 Điện thoại:

0902.237.929

Địa chỉ: Nhà ông Lê Trọng Dũng, thôn 9 - Xã Hoằng Thịnh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Trong Dung, Hamlet 9, Hoang Thinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-06-2015

Công Ty TNHH Hải Đăng Lộc
Mã số thuế:

2802201346

Địa chỉ: Thôn 01 Anh Vinh - Xã Hoằng Thịnh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: 01 Anh Vinh Hamlet, Hoang Thinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-10-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hưng Thành
Mã số thuế:

2801739597

Địa chỉ: Nhà ông Lê Trần Dương, Thôn 6 - Xã Hoằng Thịnh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Tran Duong, Hamlet 6, Hoang Thinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-11-2011