Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Thái- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phát
Mã số thuế:

2802550393

Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Hảo, thôn 6, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ba Hoang Thi Hao, Hamlet 6, Hoang Thai Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-07-2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN NAM
Mã số thuế:

2802506563

Địa chỉ: Đội 5, xóm Thái, Xã Hoằng Thái , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Thai Hamlet, Hoang Thai Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/12/2017

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Minh Châu
Mã số thuế:

2801970324

 Điện thoại:

0974.633.647

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thành, thôn 4 - Xã Hoằng Thái - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Thanh, Hamlet 4, Hoang Thai Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-10-2013

Công Ty TNHH Thu Dương
Mã số thuế:

2801620760

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Tâm, xóm Cường - Xã Hoằng Thái - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Van Tam, Cuong Hamlet, Hoang Thai Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2010

Công Ty TNHH Hà Trung
Mã số thuế:

2801560945

 Điện thoại:

(0237) 2474087

Địa chỉ: Đội 3 - Xã Hoằng Thái - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 3, Hoang Thai Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-05-2010

UBND Xã Hoằng Thái
Mã số thuế:

2801233218

Địa chỉ: Xã Hoằng Thái - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Thai Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-12-2008