Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Tân- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN VÂN
Mã số thuế:

2802495022

Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Bình, thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ba Pham Thi Binh, Dong Long Hamlet, Hoang Tan Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/11/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Linh
Mã số thuế:

2801577106

 Điện thoại:

(0237) 8688866

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Đồng Lòng - Xã Hoằng Tân - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Thanh, Dong Long Hamlet, Hoang Tan Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-06-2010

UBND xã Hoằng Tân
Mã số thuế:

2801410805

Địa chỉ: Xã Hoằng Tân - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Tan Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-07-2009