Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Phú- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thiện Luân Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802568591

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tan Xuan Hamlet, Hoang Phu Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-10-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẢI VÂN
Mã số thuế:

2802566749

Địa chỉ: Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Phụ , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Sao Vang Hamlet, Hoang Phu Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LỢI PHÁT
Mã số thuế:

2802544470

Địa chỉ: QL1A, thôn Phú Trung, Xã Hoằng Phú , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Ql1a, Phu Trung Hamlet, Hoang Phu Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/06/2018

CÔNG TY CP HTV MIỀN BẮC
Mã số thuế:

2802514613

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Phú Trung, Xã Hoằng Phú , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: 1a Highway, Phu Trung Hamlet, Hoang Phu Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/12/2017

CÔNG TY TNHH NGA TRƯỜNG
Mã số thuế:

2802514758

Địa chỉ: Thôn Phú Thượng 1, Xã Hoằng Phú , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Phu Thuong 1 Hamlet, Hoang Phu Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/12/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ QUÝ GA
Mã số thuế:

2802488191

Địa chỉ: Thôn Phú Thượng 1, Xã Hoằng Phú , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Phu Thuong 1 Hamlet, Hoang Phu Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/10/2017

1 2 3 4 Tiếp