Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Minh- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG THỊNH
Mã số thuế:

2802538068

Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Hoằng Minh , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Cu Da Hamlet, Hoang Minh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/05/2018

CÔNG TY TNHH NGÂN HOA 36
Mã số thuế:

2802494967

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoằng Minh , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Hoang Minh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/11/2017

Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Xăng Dầu Hoằng Minh
Mã số thuế:

2802480234

Địa chỉ: Thôn Mỹ Đà, Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: My Da Hamlet, Hoang Minh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-08-2017

Công Ty Cổ Phần Hoàng Minh Petro
Mã số thuế:

2802321160

 Điện thoại:

0908.936.333

Địa chỉ: Km 319, Quốc lộ 1A - Xã Hoằng Minh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: KM 319, 1a Highway, Hoang Minh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2015

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đức Lương
Mã số thuế:

2802129876

Địa chỉ: Nhà ông Trần Bá Sơn, thôn 4 - Xã Hoằng Minh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Tran Ba Son, Hamlet 4, Hoang Minh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-02-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Vũ An
Mã số thuế:

2801899495

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Bảy, thôn 4 - Xã Hoằng Minh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Vu Van Bay, Hamlet 4, Hoang Minh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-09-2012