Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH SUNRISE

Ngày thành lập: 05/01/2018

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoằng Kim , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Hoang Kim Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Mã số thuế 2802520247
Tên v.tắt/giao dịch BINH MINH SUNRISE COMPANY LIMITED
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Hoằng Hoá
Người đại diện Lê Thị Trang
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Mỹ Cầu, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Delegate address My Cau Hamlet, Hoang Xuan Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Email tuyển dụng Đăng nhập

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quân Khu
Địa chỉ: Thôn Thanh Xuyên, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Xuyen Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Mã số thuế:

2802620001

Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-01-2019