Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Khánh- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Trung Thủy
Mã số thuế:

2801836713

 Điện thoại:

(0237) 8849027

Địa chỉ: Thôn Đại Điền - Xã Hoằng Khánh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Dai Dien Hamlet, Hoang Khanh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Khánh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-04-2012

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thiên Thanh
Mã số thuế:

2801746851

 Điện thoại:

0916.532.189

Địa chỉ: Thôn Đại Điền - Xã Hoằng Khánh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Dai Dien Hamlet, Hoang Khanh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hoằng Khánh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-12-2011

HTX dịch vụ nông nghiệp và điện nông thôn xã Hoằng Khánh
Mã số thuế:

2801672688

Địa chỉ: Thôn Đại Điền - xã Hoằng Khánh - Xã Hoằng Khánh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Dai Dien Hamlet, Hoang Khanh Commune, Hoang Khanh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Hoằng Khánh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-03-2011

UBND Xã Hoằng Khánh
Mã số thuế:

2801233320

Địa chỉ: Xã Hoằng Khánh - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Khanh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hoằng Khánh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-12-2008