Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Hà- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Ứng Dụng Nông Nghiệp Hữu Cơ Công Nghệ Cao
Mã số thuế:

2802541180

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Hoang Ha Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Research and experimental development of natural sciences and technology)

Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-05-2018

Hợp tác xã đồ gỗ mỹ nghệ Kiên Cường
Mã số thuế:

2801075378

 Điện thoại:

(0237) 3219459

Địa chỉ: Thôn Đạt Tài - Xã Hoằng Hà - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Dat Tai Hamlet, Hoang Ha Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-09-2010

Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Kiên Cường Đạt Tài
Mã số thuế:

2801410026

 Điện thoại:

(0237) 3931789

Địa chỉ: Làng nghề mộc Đạt Tài, thôn 1, xã Hoằng Hà - Xã Hoằng Hà - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nghe Moc Dat Tai Village, Hamlet 1, Hoang Ha Commune, Hoang Ha Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-07-2009

UBND Xã Hoằng Hà
Mã số thuế:

2801233232

Địa chỉ: Xã Hoằng Hà - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Ha Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-12-2008

Công ty TNHH Đạt Tài
Mã số thuế:

2801036266

 Điện thoại:

(0237) 865821

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Hoằng Hà - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Hoang Ha Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-02-2007