Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SĨ THẮNG

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Đồng , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Quang Trung Hamlet, Hoang Dong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 2802576440
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Hoằng Hoá
Người đại diện Hoàng Ngọc Sơn
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Delegate address Quang Trung Hamlet, Hoang Dong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính