Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Đạt- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Anh Linh Phát Thịnh
Mã số thuế:

2802587097

Địa chỉ: Thôn Hạ Vũ 1, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ha Vu 1 Hamlet, Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT BÌNH MINH
Mã số thuế:

2802547922

Địa chỉ: Xóm Thịnh, Thôn Trù Ninh, Xã Hoằng Đạt , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Thinh Hamlet, Tru Ninh Hamlet, Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/06/2018

CÔNG TY TNHH DVTM DŨNG LÝ
Mã số thuế:

2802493843

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Dũng, thôn Hạ Vũ 1, Xã Hoằng Đạt , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Dung, Ha Vu 1 Hamlet, Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xay xát và sản xuất bột thô (Grinding and producing coarse flour)

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/11/2017

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ CHÂU KHANH
Mã số thuế:

2802483651

Địa chỉ: Thôn Trù Ninh, Xã Hoằng Đạt , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Tru Ninh Hamlet, Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/09/2017

CôNG TY TNHH DịCH Vụ PHú SơN
Mã số thuế:

2802419127

Địa chỉ: Thôn Trù Ninh - Xã Hoằng Đạt - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Tru Ninh Hamlet, Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-09-2016

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Phú Khánh
Mã số thuế:

2801687973

 Điện thoại:

0914.367.935

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Đăng, xóm Đình, thôn Trù Ninh - Xã Hoằng Đạt - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Dang, Dinh Hamlet, Tru Ninh Hamlet, Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-05-2011

UBND Xã Hoằng Đạt
Mã số thuế:

2801251111

Địa chỉ: Xã Hoằng Đạt - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-12-2008

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Huy Hoàng
Mã số thuế:

2800836326

 Điện thoại:

(0237) 3865496

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Huy Hồng, Thôn Trù Ninh - Xã Hoằng Đạt - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Huy Hong, Tru Ninh Hamlet, Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-04-2005