Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH TÙNG MINH TH

Ngày thành lập: 19/12/2017

Địa chỉ: Nhà ông Đào Duy Tùng, thôn Nhân Phúc, Xã Hoằng Đạo , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Dao Duy Tung, Nhan Phuc Hamlet, Hoang Dao Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Mã số thuế 2802513183
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Hoằng Hoá
Người đại diện Đào Duy Tùng
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Nhân Phúc, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Delegate address Nhan Phuc Hamlet, Hoang Dao Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quân Khu
Địa chỉ: Thôn Thanh Xuyên, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Xuyen Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Mã số thuế:

2802620001

Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-01-2019