Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH 01 Tv Việt Anh
Mã số thuế:

2802529994

Địa chỉ: Đội 6 Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 6 Phong Lan Hamlet, Hoang Tien Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-03-2018

CÔNG TY TNHH THÀNH LỢI 8
Mã số thuế:

2802529320

Địa chỉ: Số 131 phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: No 131, Dao Son Street, But Son Town, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/03/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Năm Châu
Mã số thuế:

2802529306

Địa chỉ: Nhà ông Lương Xuân Phùng, thôn 2, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Luong Xuan Phung, Hamlet 2, Hoang Thanh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-03-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Việt Nam Anh
Mã số thuế:

2802528503

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Chúc, Xóm 11, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Tran Van Chuc, Hamlet 11, Hoang Yen Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-02-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Phú Xuân
Mã số thuế:

2802527958

Địa chỉ: Km 320+560 Quốc lộ 1A, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Km 320+560, 1a Highway, Hoang Thinh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-02-2018

Công Ty TNHH Sh79
Mã số thuế:

2802524347

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Toán, thôn Đình Long, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Toan, Dinh Long Hamlet, Hoang Phong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-01-2018