Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH AN
Mã số thuế:

2802559124

Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Hà, thôn Nam Thọ, Xã Hoằng Cát , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Phan Van Ha, Nam Tho Hamlet, Hoang Cat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/08/2018

CÔNG TY TNHH SẢN SUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM LONG
Mã số thuế:

2802551534

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Văn Nam, thôn Ga, Xã Hoằng Trung , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Van Nam, Ga Hamlet, Hoang Trung Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/07/2018

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phát
Mã số thuế:

2802550393

Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Hảo, thôn 6, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ba Hoang Thi Hao, Hamlet 6, Hoang Thai Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-07-2018

CÔNG TY TNHH DV VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG LÊ ĐỨC
Mã số thuế:

2802549260

Địa chỉ: Nhà Ông Lê Công Chiến, thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Cong Chien, Dai Long Hamlet, Hoang Thanh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/06/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH QUYNH
Mã số thuế:

2802548796

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Phượng , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Hoang Phuong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/06/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT BÌNH MINH
Mã số thuế:

2802547922

Địa chỉ: Xóm Thịnh, Thôn Trù Ninh, Xã Hoằng Đạt , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Thinh Hamlet, Tru Ninh Hamlet, Hoang Dat Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/06/2018