Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TMDV NGỌC CƯỜNG
Mã số thuế:

2802574690

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Cường, thôn 1 Hồng Thái, Xã Hoằng Đồng , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Ngoc Cuong, 1 Hong Thai Hamlet, Hoang Dong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TM TỔNG HỢP ĐẠI QUÂN
Mã số thuế:

2802572083

Địa chỉ: Thôn Khang Thọ Hưng, Xã Hoằng Đức , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Khang Tho Hung Hamlet, Hoang Duc Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/10/2018

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cch
Mã số thuế:

2802571026

Địa chỉ: Quán coffee chiều tím, thôn Đình Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Quan Coffee Chieu Tim, Dinh Bang Hamlet, Hoang Loc Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-10-2018

Công Ty TNHH Thiện Luân Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802568591

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tan Xuan Hamlet, Hoang Phu Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-10-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẢI VÂN
Mã số thuế:

2802566749

Địa chỉ: Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Phụ , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Sao Vang Hamlet, Hoang Phu Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/10/2018

Công Ty TNHH Bảy Vân Anh
Mã số thuế:

2802565329

Địa chỉ: Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Trung Hai Hamlet, Hoang Thanh Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-09-2018

CÔNG TY TNHH HÀ THỦY LÂM
Mã số thuế:

2802562670

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sapphire Khu du lịch Eureka Linh Trường , Xã Hoằng Trường , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: 2nd Floor, Sapphire Khu Du Lich Eureka Linh Truong Building, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HÂN TH
Mã số thuế:

2802564861

Địa chỉ: Thôn Bắc Hội Triều, Xã Hoằng Phong , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Bac Hoi Trieu Hamlet, Hoang Phong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/09/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIÊN THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

2802564893

Địa chỉ: Thôn Bắc Hội Triều, Xã Hoằng Phong , Huyện Hoằng Hoá , Thanh Hoá
Address: Bac Hoi Trieu Hamlet, Hoang Phong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/09/2018