Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công ty CP thép Sơn Trường

Ngày thành lập: 10-09-2010

Địa chỉ: 75- Vinh Sơn- Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: 75, Vinh Son, But Son Town, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Trạng thái Đã đóng mã số thuế
Ngày đóng MST 12-04-2013
Mã số thuế 2800831448
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Hoằng Hoá
Người đại diện Trương Khắc Bút
Địa chỉ N.Đ.diện 75- Vinh Sơn- Thị trấn Bút Sơn-Huyện Hoằng Hoá-Thanh Hoá
Delegate address 75, Vinh Son, But Son Town, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
Cách tính thuế Khấu trừ

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính