Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hậu Lộc- Thanh Hóa

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HẬU LỘC
Mã số thuế:

2802605500

Địa chỉ: Số 300 - Khu 1, Thị trấn Hậu Lộc , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: No 300 - Khu 1, Hau Loc Town, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HẬU LỘC
Mã số thuế:

2802605483

Địa chỉ: Số 300 - khu 1, Thị trấn Hậu Lộc , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: No 300 - Khu 1, Hau Loc Town, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY TNHH QUÂN VINH
Mã số thuế:

2802567485

Địa chỉ: Đội 7, Xã Hoa Lộc , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: Hamlet 7, Hoa Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/10/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN LÂM SƠN
Mã số thuế:

2802564318

Địa chỉ: Thôn Nam Huân, Xã Hòa Lộc , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: Nam Huan Hamlet, Hoa Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/09/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI TRUNG NGỌC
Mã số thuế:

2802562945

Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Lộc Tân , Huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá
Address: Phu Cuong Hamlet, Loc Tan Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Lộc Tân, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp