Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Yên- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Hà Yên
Mã số thuế:

2802595884

Địa chỉ: Thôn Thôn Chính, Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thon Chinh Hamlet, Ha Yen Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-12-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Atc
Mã số thuế:

2801546348

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Chương, quốc lộ 1A - Xã Hà Yên - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Dinh Chuong, 1a Highway, Ha Yen Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16-04-2010

Công ty TNHH sản xuất đá Hưng Cúc
Mã số thuế:

2801153202

 Điện thoại:

(0237) 3786254

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Hà Yên - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Ha Yen Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-06-2008