Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Tiến- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN DƯƠNG
Mã số thuế:

2802507493

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dương, thôn Đồng ô, Xã Hà Tiến , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Duong, Dong O Hamlet, Ha Tien Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/12/2017

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Mai Đức Mạnh
Mã số thuế:

2802273252

 Điện thoại:

0946.796.656

Địa chỉ: Nhà ông Mai Văn Giỏi, thôn Đồng ô - Xã Hà Tiến - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Mai Van Gioi, Dong O Hamlet, Ha Tien Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-03-2015

Trường tiểu học Hà Tiến 1
Mã số thuế:

2801225760

Địa chỉ: Hà Tiến - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Ha Tien, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008

Doanh nghiệp tư nhân Trang Sướng
Mã số thuế:

2801052010

 Điện thoại:

(0237) 3626316

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Hà Tiến - Xã Hà Tiến - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Ha Tien Commune, Ha Tien Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-03-2008