Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Sơn- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Chung Ct
Mã số thuế:

2802479285

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Chung, thôn Chí Cường, Xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Chung, Chi Cuong Hamlet, Ha Son Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-08-2017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Phú Cường
Mã số thuế:

2802305521

 Điện thoại:

0914.368.346

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Cường, thôn Ngọc Sơn - Xã Hà Sơn - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Tran Van Cuong, Ngoc Son Hamlet, Ha Son Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-09-2015

Trường tiểu học Hà Sơn
Mã số thuế:

2801226147

Địa chỉ: Hà Sơn - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Ha Son, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008