Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Phú- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Xăng Dầu Thành Đức
Mã số thuế:

2802302496

 Điện thoại:

0914.403.095

Địa chỉ: Xóm 3 - Xã Hà Phú - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Hamlet 3, Ha Phu Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-08-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh, Xây Dựng Thành Đức
Mã số thuế:

2802302506

 Điện thoại:

0914.403.095

Địa chỉ: Xóm 3 - Xã Hà Phú - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Hamlet 3, Ha Phu Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-08-2015

UBND Xã Hà Phú
Mã số thuế:

2801356410

Địa chỉ: Xã Hà Phú - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Ha Phu Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-04-2009

Trường tiểu học Hà Phú
Mã số thuế:

2801226154

Địa chỉ: Hà Phú - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Ha Phu, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008

Công Ty TNHH Hải Hương
Mã số thuế:

2801136341

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Chung, thôn 7 - Xã Hà Phú - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Van Chung, Hamlet 7, Ha Phu Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-03-2008

Doanh nghiệp tư nhân Văn Minh
Mã số thuế:

2800871592

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Hà Phú - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Hamlet 7, Ha Phu Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-11-2005