Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Lai- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAI THANH
Mã số thuế:

2802426420

 Điện thoại:

0888.946.822

Địa chỉ: Nhà ông Mai Hoàng ý, Thôn 3, Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá
Address: Nha Ong Mai Hoang Y, Hamlet 3, Ha Lai Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/11/2016

Công Ty TNHH Thu Trọng
Mã số thuế:

2802003778

 Điện thoại:

0979.053.948

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Ha Lai Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-12-2013

Trường tiểu học Hà Lai
Mã số thuế:

2801225665

Địa chỉ: Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Ha Lai Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008