Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hà Bình- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vpf
Mã số thuế:

2802526859

Địa chỉ: Đội 6, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Ha Binh Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-01-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - XÂY DỰNG PHÚC VINH
Mã số thuế:

2802466021

 Điện thoại:

0944.397.858

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Chính, thôn Xuân áng, Xã Hà Bình , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Minh Chinh, Xuan Ang Hamlet, Ha Binh Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/06/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Thuận An
Mã số thuế:

2802446233

Địa chỉ: Thôn Nội Thượng, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Noi Thuong Hamlet, Ha Binh Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-02-2017

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thanh Bình Minh
Mã số thuế:

2801970331

 Điện thoại:

0915.793.004

Địa chỉ: Thôn Xuân áng - Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Xuan Ang Hamlet, Ha Binh Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-10-2013

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Thương Mại Xăng Dầu Mipec Tại Thanh Hóa
Mã số thuế:

0105909434-002

 Điện thoại:

(024) 39336446

Địa chỉ: Thôn Tân áng - Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Tan Ang Hamlet, Ha Binh Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-08-2013

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Tpt
Mã số thuế:

2801576374

 Điện thoại:

0949.007.729

Địa chỉ: Kiốt số 10 chợ Đồng Hà - Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Kiot So 10 Cho Dong Ha, Ha Binh Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other household devices in specialized stores)

Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-06-2010

Công ty TNHH xây dựng Quyết Tiến
Mã số thuế:

2801429595

 Điện thoại:

(0237) 3836796

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Chiến, thôn 6 Nội Thượng, xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Bui Van Chien, 6 Noi Thuong Hamlet, Ha Binh Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-09-2009