Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Hà Trung- Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI T&T THANH HOÁ
Mã số thuế:

2802531520

 Điện thoại:

0949.593.128

Địa chỉ: Số nhà 36, đường Cù Chính Lan, Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: No 36, Cu Chinh Lan Street, Tieu Khu 6, Ha Trung Town, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/03/2018

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC PHÚC
Mã số thuế:

2802527154

Địa chỉ: Đường Dân Sinh, TK4, Thị trấn Hà Trung , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: Dan Sinh Street, TK4, Ha Trung Town, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/01/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Quang Chiến Htc
Mã số thuế:

2802488610

Địa chỉ: Số 108 đường Nguyễn Minh Khai, tiểu khu 6, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 108, Nguyen Minh Khai Street, Tieu Khu 6, Ha Trung Town, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-10-2017

CÔNG TY TNHH VLXD ĐỨC TÂM LỘC
Mã số thuế:

2802481566

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Văn Thư, tiểu khu 4, Thị trấn Hà Trung , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Van Thu, Tieu Khu 4, Ha Trung Town, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/09/2017

Công Ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802478771

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tieu Khu 4, Ha Trung Town, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-08-2017

CÔNG TY TNHH BẢO AN TOÀN PHÁT
Mã số thuế:

2802460559

 Điện thoại:

0904.650.789

Địa chỉ: Số 09, cổng chợ Lèn, tiểu khu 2, Thị trấn Hà Trung , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: No 09, Cong Cho Len, Tieu Khu 2, Ha Trung Town, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/05/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HÀ TRUNG
Mã số thuế:

2802455492

 Điện thoại:

0946.893.065

Địa chỉ: Nhà khách Cầu Lèn, tiểu khu 1, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá
Address: Nha Khach Cau Len, Tieu Khu 1, Ha Trung Town, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/05/2017

1 2 3 4 5 Tiếp