Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hà Trung- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TM PHÚC THỊNH
Mã số thuế:

2802612586

Địa chỉ: Thôn Quan Tương, Xã Hà Tân , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: Quan Tuong Hamlet, Ha Tan Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Hà Yên
Mã số thuế:

2802595884

Địa chỉ: Thôn Thôn Chính, Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thon Chinh Hamlet, Ha Yen Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-12-2018

CÔNG TY TNHH SEN SEN
Mã số thuế:

2802542561

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hà Vân , Huyện Hà Trung , Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Ha Van Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hà Vân, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp