Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Sơn- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN RBY
Mã số thuế:

2802615058

Địa chỉ: Thôn Kim sơn, Xã Đông Tiến , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Kim Son Hamlet, Dong Tien Commune, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Lê Văn Định
Mã số thuế:

2802588453

Địa chỉ: Thôn Thế Giới, Xã Đông Ninh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: The Gioi Hamlet, Dong Ninh Commune, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Ninh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2018

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀN CHÂU
Mã số thuế:

2802574154

Địa chỉ: Thôn Ngọc Tính, Xã Đông Thanh , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Ngoc Tinh Hamlet, Dong Thanh Commune, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH SƠN HOÀNG 36
Mã số thuế:

2802572213

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đông Hoàng , Huyện Đông Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 9, Dong Hoang Commune, Dong Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp