Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Thủy- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÁN ĐIỂM
Mã số thuế:

2802615428

Địa chỉ: Thôn Thành Long, Xã Cẩm Thành , Huyện Cẩm Thuỷ , Thanh Hoá
Address: Thanh Long Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Bảy Nghĩa
Mã số thuế:

2802592749

Địa chỉ: Thôn Thạch Minh, Xã Cẩm Liên, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thach Minh Hamlet, Cam Lien Commune, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Cẩm Liên, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-12-2018

Công Ty TNHH Mtv Tre Quang Minh
Mã số thuế:

2802581176

Địa chỉ: Thôn Đồng Chạ, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Dong Cha Hamlet, Cam Phong Commune, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Hùng Thương
Mã số thuế:

2802581031

Địa chỉ: Thôn Hoàng Giang, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hoang Giang Hamlet, Cam Son Commune, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Và Thương Mại Dịch Vụ Khôi Thu
Mã số thuế:

2802581105

Địa chỉ: Thôn Đồng Chạ, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Dong Cha Hamlet, Cam Phong Commune, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-11-2018

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Khuê
Mã số thuế:

2802581112

Địa chỉ: Thôn Chiềng Trám, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Chieng Tram Hamlet, Cam Thanh Commune, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-11-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC LINH SAN
Mã số thuế:

2802577042

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Cẩm Thủy , Huyện Cẩm Thuỷ , Thanh Hoá
Address: Civil Group 1, Cam Thuy Town, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Thị trấn Cẩm Thủy, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp