Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Ngọc Trạo- Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hùng Hưng Phát
Mã số thuế:

2802621661

Địa chỉ: Đường Đoàn Kết, Khu phố 3, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Doan Ket Street, Quarter 3, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-02-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT BỈM SƠN
Mã số thuế:

2802601979

Địa chỉ: 25 - Nguyễn Trãi, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: 25 - Nguyen Trai, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT BỈM SƠN
Mã số thuế:

2802602002

Địa chỉ: 25 - Nguyễn Trãi, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: 25 - Nguyen Trai, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT BỈM SƠN
Mã số thuế:

2802602059

Địa chỉ: 25 - Nguyễn Trãi, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: 25 - Nguyen Trai, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/12/2018

CÔNG TY TNHH DVTM XNK BÌNH MINH
Mã số thuế:

2802581056

Địa chỉ: Số nhà 15, đường Nguyễn Trãi, khu phố 11, Ngã tư quốc lộ 1A, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: No 15, Nguyen Trai Street, Quarter 11, Nga Tu, 1a Highway, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH NHÀ PHÂN PHỐI TOÀN THẮNG
Mã số thuế:

2802574404

Địa chỉ: Số nhà 26, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 10, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: No 26, Vo Thi Sau Street, Quarter 10, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN THI
Mã số thuế:

2802574316

Địa chỉ: SN 34,Đường Tuệ Tĩnh, Khu Phố 3, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: No 34, Tue Tinh Street, Quarter 3, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Ngọc Thanh
Mã số thuế:

2802574323

Địa chỉ: SN 82, Trần Đại Nghĩa, Khu phố 2 , Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 82, Tran Dai Nghia, Quarter 2, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-11-2018

Công Ty TNHH Dvtm Nguyên Anh
Mã số thuế:

2802508313

Địa chỉ: SN 21, đường Tô Vĩnh Diện, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 21, To Vinh Dien Street, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (Wholesale of tobacco and rustic tobacco products)

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-12-2017

CÔNG TY TNHH NHÀN PHÚC
Mã số thuế:

2802506122

Địa chỉ: Số 110 đường Mạc Đăng Dung, khu phố 12, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: No 110, Mac Dang Dung Street, Quarter 12, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp