Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tm&dv Minh Hòa

Ngày thành lập: 06-12-2018

Địa chỉ: SN 05A, đường Lê Chân, Khu 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 05a, Le Chan Street, Khu 3, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Mã số thuế 2802584064
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tm&dv Minh Hòa
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thanh Hoá
Người đại diện Nguyễn Thị Phiếm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tm&dv Minh Hòa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính