Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Ba Đình- Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Mtv Tm An Phú Minh
Mã số thuế:

2802621407

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Cảnh, Khu 4, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nguyen Duc Canh Street, Khu 4, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH TMDV&XD TUẤN KIỆT
Mã số thuế:

2802612441

Địa chỉ: Tổ 6, khu phố 03, Phường Ba Đình , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: Civil Group 6, Quarter 03, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH BÍCH
Mã số thuế:

2802599462

Địa chỉ: Đường Lê Chí Trực, Khu 6, Phường Ba Đình , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: Le Chi Truc Street, Khu 6, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Hương Hà
Mã số thuế:

2802598109

Địa chỉ: SN 20 đường Lê Chí Trực, Khu 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 20, Le Chi Truc Street, Khu 6, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-12-2018

Công Ty TNHH Huyền Trang Shop
Mã số thuế:

2802583769

Địa chỉ: SN 16, Ngõ 1, đường Lê Chí Trực, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 16, Lane 1, Le Chi Truc Street, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Tm&dv Minh Hòa
Mã số thuế:

2802584064

Địa chỉ: SN 05A, đường Lê Chân, Khu 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 05a, Le Chan Street, Khu 3, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH TRIẾT
Mã số thuế:

2802569281

Địa chỉ: SN 38A, đường Lê Đình Chinh, tổ 5, khu 4, Phường Ba Đình , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: No 38a, Le Dinh Chinh Street, Civil Group 5, Khu 4, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN COTANA KIỀU LÊ
Mã số thuế:

2802544583

Địa chỉ: Số 45, đường Trần Phú, Phường Ba Đình , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: No 45, Tran Phu Street, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06/06/2018

CÔNG TY TNHH TMDV ANH TUẤN 68
Mã số thuế:

2802544544

Địa chỉ: SN 73, đường Nguyễn Văn Trỗi, Khu phố 5, Phường Ba Đình , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: No 73, Nguyen Van Troi Street, Quarter 5, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06/06/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Và Dựng Hùng Nguyệt
Mã số thuế:

2802530407

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Hùng, số nhà 01, ngõ 3, đường Lê Trí Trực, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Ba Hung, No 01, Lane 3, Le Tri Truc Street, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp