Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TMDV&XD TUẤN KIỆT
Mã số thuế:

2802612441

Địa chỉ: Tổ 6, khu phố 03, Phường Ba Đình , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: Civil Group 6, Quarter 03, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUY VŨ
Mã số thuế:

2802613117

Địa chỉ: Thôn Duyên Huy, Xã Hà Lan , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: Duyen Huy Hamlet, Ha Lan Commune, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Hà Lan, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT BỈM SƠN
Mã số thuế:

2802601979

Địa chỉ: 25 - Nguyễn Trãi, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: 25 - Nguyen Trai, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH BÍCH
Mã số thuế:

2802599462

Địa chỉ: Đường Lê Chí Trực, Khu 6, Phường Ba Đình , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: Le Chi Truc Street, Khu 6, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT BỈM SƠN
Mã số thuế:

2802602002

Địa chỉ: 25 - Nguyễn Trãi, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: 25 - Nguyen Trai, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT BỈM SƠN
Mã số thuế:

2802602059

Địa chỉ: 25 - Nguyễn Trãi, Phường Ngọc Trạo , Thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hoá
Address: 25 - Nguyen Trai, Ngoc Trao Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Hương Hà
Mã số thuế:

2802598109

Địa chỉ: SN 20 đường Lê Chí Trực, Khu 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 20, Le Chi Truc Street, Khu 6, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp