Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bá Thước- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN LỘC PHÁT TH
Mã số thuế:

2802540973

Địa chỉ: Số nhà 81 phố 3, Thị trấn Cành Nàng , Huyện Bá Thước , Thanh Hoá
Address: No 81, Street 3, Canh Nang Town, Ba Thuoc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/05/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HOÀNG MINH - BÁ THƯỚC
Mã số thuế:

2802533119

 Điện thoại:

0968.939.789

Địa chỉ: Số nhà 42, Phố 3, Thị trấn Cành Nàng , Huyện Bá Thước , Thanh Hoá
Address: No 42, Street 3, Canh Nang Town, Ba Thuoc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/04/2018

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vàng Bạc Khoa Hạnh
Mã số thuế:

2802484630

Địa chỉ: Số 05, phố 3, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 05, Street 3, Canh Nang Town, Ba Thuoc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp