Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Nvc
Mã số thuế:

2802814663

Địa chỉ: Thôn Quảng Bình, Xã Thạch Quảng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Quang Binh Hamlet, Thach Quang Commune, Thach Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạch Quảng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Hoàng
Mã số thuế:

2802814511

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Xuan Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Xuân Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt
Mã số thuế:

2802814310

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Phương, thôn Gia Lộc, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Ngoc Phuong, Gia Loc Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xã Hội Karuna Việt Nam
Mã số thuế:

2802814166

Địa chỉ: Phố Kiểu, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Kieu Street, Yen Truong Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) (State administration in health, education, culture and other social services (excluding compulsory social security) )

Xã Yên Trường, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Hương Nguyễn
Mã số thuế:

2802813973

Địa chỉ: SN 70A Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 70a Le Quy Don, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Loan Nguyễn Th
Mã số thuế:

2802813959

Địa chỉ: SN 11 Lê Đình Chinh, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 11 Le Dinh Chinh, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Hữu Thiệu Th
Mã số thuế:

2802813934

Địa chỉ: SN 21/117 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 21/117 Le Hong Phong, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Tuấn Anh Rc
Mã số thuế:

2802813860

Địa chỉ: SN 125 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 125 Le Hong Phong, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Hữu Bình 55
Mã số thuế:

2802813878

Địa chỉ: SN 398 Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 398 Tran Phu, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH 1tv Trịnh Dung
Mã số thuế:

2802813892

Địa chỉ: SN 24 Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 24 Han Thuyen, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp