Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Võ Nhai- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Hùng Hanh
Mã số thuế:

4601547771

Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Thai Long Street, Dinh Ca Town, Vo Nhai District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-11-2019

HỢP TÁC XÃ ĐÌNH KIẾN
Mã số thuế:

4601531556

Địa chỉ: xóm Tân Sơn, Xã Cúc Đường , Huyện Võ Nhai , Thái Nguyên
Address: Tan Son Hamlet, Cuc Duong Commune, Vo Nhai District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25/12/2018

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

4601526468

Địa chỉ: xóm An Thành, Xã Thượng Nung , Huyện Võ Nhai , Thái Nguyên
Address: An Thanh Hamlet, Thuong Nung Commune, Vo Nhai District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24/10/2018

HỢP TÁC XÃ HOÀNG HUỆ
Mã số thuế:

4601521011

Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả , Huyện Võ Nhai , Thái Nguyên
Address: Thai Long Street, Dinh Ca Town, Vo Nhai District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11/07/2018

Công Ty TNHH Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Mã số thuế:

4601520096

Địa chỉ: Xóm Làng Lai, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Xom, Lai Village, La Hien Commune, Vo Nhai District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28-06-2018

Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Tú
Mã số thuế:

4601507296

Địa chỉ: Số nhà 2, Phố Thái Long , Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 2, Thai Long Street, Dinh Ca Town, Vo Nhai District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp