Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thịnh Đức- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bản Phượng
Mã số thuế:

4601515120

Địa chỉ: Xóm Mới , Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Moi Hamlet, Thinh Duc Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 12-05-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI THỊNH ĐỨC - THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

3700381324-350

Địa chỉ: Đường tỉnh 267, Xóm Tân Đức 1, Xã Thịnh Đức , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Duong, Tinh 267, Tan Duc 1 Hamlet, Thinh Duc Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06/09/2017

CÔNG TY TNHH JOLIE VIỆT NAM
Mã số thuế:

4601290251

 Điện thoại:

(0208) 3848989

Địa chỉ: Xóm Tân Đức 1, Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: Tan Duc 1 Hamlet, Thinh Duc Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21/04/2016

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Quốc Tế Biogold
Mã số thuế:

4601167635

 Điện thoại:

(0208) 3748168

Địa chỉ: xóm Đồng Chanh - Xã Thịnh Đức - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Dong Chanh Hamlet, Thinh Duc Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-04-2014

Công Ty TNHH Phun Phủ Nhiệt Thảo Nguyên
Mã số thuế:

4601167610

 Điện thoại:

(0208) 3848656

Địa chỉ: Xóm Đức Cường - Xã Thịnh Đức - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Duc Cuong Hamlet, Thinh Duc Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-04-2014

Xã Thịnh Đức
Mã số thuế:

4601119695

Địa chỉ: Xã Thịnh Đức - Xã Thịnh Đức - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Thinh Duc Commune, Thinh Duc Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-11-2012

Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601065471

 Điện thoại:

(0208) 3546892

Địa chỉ: Xóm Ao sen - Xã Thịnh Đức - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Ao Sen Hamlet, Thinh Duc Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng (Activities of orthopaedic and rehabilitation centres)

Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 23-04-2012

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tâm Hoàng
Mã số thuế:

4600915447

 Điện thoại:

(0208) 2472577

Địa chỉ: Xóm Bến Đò - Xã Thịnh Đức - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Ben Do Hamlet, Thinh Duc Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-12-2010