Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Cương- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CHI NHANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUỐI HAI TAÊI THAI NGUYÊN
Mã số thuế:

0107850352-001

Địa chỉ: Xom Soi Vang, Xã Tân Cương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Xom Soi Vang, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/12/2017

Công Ty TNHH Viễn Thông Công Nghệ Huy Dũng
Mã số thuế:

4601350782

Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Nam Dong Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-08-2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tống Lưu Phát
Mã số thuế:

4601340424

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái 2, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hong Thai 2 Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-06-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ANH THÁI TẠI THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

0106699317-001

 Điện thoại:

0982.275.885

Địa chỉ: Xóm Nam Tân, Xã Tân Cương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Nam Tan Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09/06/2017

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trà Phúc Khánh
Mã số thuế:

4601326010

Địa chỉ: Xóm Soi Vàng , Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Soi Vang Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-01-2017

Công Ty TNHH Chè Tân Cương Phúc Linh
Mã số thuế:

4601325088

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái 1, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hong Thai 1 Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 26-12-2016

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601123518

 Điện thoại:

(0208) 6256605

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái 2 - Xã Tân Cương - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Hong Thai 2 Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28-01-2013

Công Ty Cổ Phần Trà Sương Mai Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601259068

 Điện thoại:

(0239) 6929884

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái 2 - Xã Tân Cương - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Hong Thai 2 Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-10-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Huy Hoàng
Mã số thuế:

4601173815

 Điện thoại:

0916.534.078

Địa chỉ: Xóm Nam Thái - Xã Tân Cương - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Nam Thai Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-06-2014

Hợp tác xã chè Phú Lộc Và Đầu tư Phát Triển Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601162588

Địa chỉ: Xóm Đội Cấn - Xã Tân Cương - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Doi Can Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-01-2014

Xã Tân Cương
Mã số thuế:

4601119737

Địa chỉ: Xã Tân Cương - Xã Tân Cương - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Tan Cuong Commune, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-11-2012