Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quyết Thắng- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Lâm Thiên Ngân
Mã số thuế:

4601528835

Địa chỉ: Xóm Nam Thành, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Nam Thanh Hamlet, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM STAR
Mã số thuế:

4601523178

Địa chỉ: Xóm Sơn Tiến, Xã Quyết Thắng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Son Tien Hamlet, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28/08/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tiên Sơn
Mã số thuế:

4601519936

Địa chỉ: Xóm Gò Móc, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Go Moc Hamlet, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế:

4601505080

 Điện thoại:

0983.313.464

Địa chỉ: Xóm Sơn Tiến, Xã Quyết Thắng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Son Tien Hamlet, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09/02/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ In Tuấn Hưng
Mã số thuế:

4601498570

Địa chỉ: Xóm Sơn Tiến, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Son Tien Hamlet, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-12-2017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á TẠI THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

0102000577-006

 Điện thoại:

02343935543; 02438581122

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quyết Thắng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Hamlet 10, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/11/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THÁI MINH
Mã số thuế:

4601298412

 Điện thoại:

0917.687.010

Địa chỉ: Xóm Sơn Tiến, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: Son Tien Hamlet, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01/08/2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÒNG TRỪ MỐI VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601295394

 Điện thoại:

0915.765.989

Địa chỉ: Xóm Nước Hai, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: Nuoc Hai Hamlet, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22/06/2016

1 2 3 4 Tiếp