Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phúc Xuân- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lãnh Thảo
Mã số thuế:

4601329011

Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Cay Thi Hamlet, Phuc Xuan Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-03-2017

Chi Nhánh Tại Thái Nguyên - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Và Khoáng Sản Đại Việt
Mã số thuế:

0104736718-001

 Điện thoại:

(024) 22603679

Địa chỉ: Xóm Dộc Lầy - Xã Phúc Xuân - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Doc Lay Hamlet, Phuc Xuan Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 02-10-2015

Xã Phúc Xuân
Mã số thuế:

4601119656

Địa chỉ: Xã Phúc Xuân - Xã Phúc Xuân - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Phuc Xuan Commune, Phuc Xuan Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-11-2012

Công Ty TNHH Lập Nguyên
Mã số thuế:

4600883379

 Điện thoại:

(0237) 2036846

Địa chỉ: Xóm Cây Thị - Xã Phúc Xuân - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Cay Thi Hamlet, Phuc Xuan Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-08-2010

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Huy
Mã số thuế:

4600408863

 Điện thoại:

(0214) 8846883

Địa chỉ: Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Cay Thi Hamlet, Phuc Xuan Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-06-2007

Doanh nghiệp tư nhân chè Ngọc Thành
Mã số thuế:

4600352931

 Điện thoại:

(0214) 8846809

Địa chỉ: Km 9, đường vào Hồ Núi Cốc, xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: KM 9, Vao Ho Nui Coc Street, Cao Khanh Hamlet, Phuc Xuan Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác (Other specialized wholesale)

Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21-04-2004