Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phúc Trìu- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CHI NHÁNH TRUNG TÂM THỜI TRANG THÀNH HƯNG - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÀNH HƯNG
Mã số thuế:

4600794947-001

 Điện thoại:

(0208) 3648333

Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: Cho Hamlet, Phuc Triu Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/06/2016

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Hồ Núi Cốc
Mã số thuế:

4601292058

Địa chỉ: Xóm Chợ - Xã Phúc Trìu - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Cho Hamlet, Phuc Triu Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-05-2016

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Huỳnh Thương
Mã số thuế:

4601259646

 Điện thoại:

(0227) 6160676

Địa chỉ: Xóm Rừng Chùa - Xã Phúc Trìu - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Rung Chua Hamlet, Phuc Triu Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 12-10-2015

Hợp tác xã chè Phú Tiến
Mã số thuế:

4601252337

Địa chỉ: Xóm Phúc Tiến - Xã Phúc Trìu - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Phuc Tien Hamlet, Phuc Triu Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27-05-2015

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Công Nghiệp Chiến Công - Chi Nhánh Thái Nguyên
Mã số thuế:

5000254973-002

 Điện thoại:

(0207) 3816399

Địa chỉ: Xóm Đồi Chè - Xã Phúc Trìu - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Doi Che Hamlet, Phuc Triu Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of passengers)

Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28-08-2013

Xã Phúc Trìu
Mã số thuế:

4601119663

Địa chỉ: Xã Phúc Trìu - Xã Phúc Trìu - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Phuc Triu Commune, Phuc Triu Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-11-2012