Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phúc Hà- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Xã Phúc Hà
Mã số thuế:

4601119649

Địa chỉ: Xã Phúc Hà - Xã Phúc Hà - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Phuc Ha Commune, Phuc Ha Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-11-2012

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Hồng
Mã số thuế:

4600980742

Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Phúc Hà - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Hamlet 5, Phuc Ha Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-09-2011