Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lương Sơn- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công ty TNHH thương mại Dũng Hương
Mã số thuế:

4600746728

 Điện thoại:

(0208) 3832172

Địa chỉ: Xóm 2, khối Linh Hương, xã Lương Sơn - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Hamlet 2, Khoi Linh Huong, Luong Son Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-09-2009

Công ty TNHH một thành viên Đại Hoàng Gia
Mã số thuế:

4600403495

 Điện thoại:

(0214) 8845735

Địa chỉ: Đường 30/4, xóm Sau, xã Lương Sơn - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Street 30/4, Sau Hamlet, Luong Son Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-01-2007

Chi nhánh công ty TNHH Tân An Bình tại tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế:

0100898041-008

 Điện thoại:

(0208) 5371353

Địa chỉ: Km 16, quốc lộ 3, xóm sau, xã Lương Sơn - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: KM 16, Highway 3, Sau Hamlet, Luong Son Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 08-11-2004

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Thái
Mã số thuế:

4600345028

 Điện thoại:

(0214) 8845276

Địa chỉ: Km 15+500, quốc lộ 3, xã Lương sơn - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: KM 15+500, Highway 3, Luong Son Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-10-2003