Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Bút Sơn Hp
Mã số thuế:

4601328089

Địa chỉ: LK1 khu đô thị Picenza Plaza, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: LK1, Picenza Plaza Urban Area, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28-02-2017

Công Ty TNHH Tuyến Nam
Mã số thuế:

4601326878

Địa chỉ: Tổ 1, Phố Gia Bảy, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 1, Gia Bay Street, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 23-01-2017

CÔNG TY TNHH THANH LONG THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601304313

 Điện thoại:

(0208) 3837678

Địa chỉ: Quốc lộ 1B, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: 1B Highway, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25/10/2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH LONG THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601297539

 Điện thoại:

0963.676.001

Địa chỉ: LK1.31, Khu đô thị Picenza Plaza, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: LK1.31, Picenza Plaza Urban Area, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20/07/2016

Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Và Bất Động Sản Việt Bắc
Mã số thuế:

4601290646

Địa chỉ: Lô 3.28, Khu Đô thị Picenza - Xã Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Lot 3.28, Picenza Urban Area, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28-04-2016

Công Ty TNHH Thiết Bị An Ninh Và Công Nghệ Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601286833

 Điện thoại:

(0208) 6565555

Địa chỉ: Xóm Làng Đông - Xã Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Xom, Dong Village, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 29-02-2016

Công Ty TNHH Thiết Bị & Cơ Khí Tân Phát
Mã số thuế:

4601272686

 Điện thoại:

0968.661.189

Địa chỉ: Xóm Nhị Hòa - Xã Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Nhi Hoa Hamlet, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21-12-2015

Công Ty TNHH Nam Trung Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601260828

 Điện thoại:

0912.116.677

Địa chỉ: Xóm Nhị Hòa - Xã Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Nhi Hoa Hamlet, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-10-2015

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Hp Việt Nam
Mã số thuế:

4601246407

 Điện thoại:

0915.172.862

Địa chỉ: Xóm Đông - Xã Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Dong Hamlet, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-05-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Hạnh Quý
Mã số thuế:

4601130956

 Điện thoại:

0915.517.377

Địa chỉ: Tổ 1 Gia Bẩy - Xã Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: 1 Gia Bay Civil Group, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25-06-2013