Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Túc Duyên- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Luyện Kim Tân Anh
Mã số thuế:

4601552757

Địa chỉ: Số nhà 02 đường Phan Đình Phùng, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 02, Phan Dinh Phung Street, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09-01-2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYỄN TUẤN MINH
Mã số thuế:

4601526669

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Túc Duyên , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 18, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601525295

Địa chỉ: Số nhà 34, ngõ 182, đường Bến Oánh, Phường Túc Duyên , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 34, Lane 182, Ben Oanh Street, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601525094

Địa chỉ: Số nhà 159, tổ 17, Phường Túc Duyên , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 159, Civil Group 17, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/10/2018

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Tâm Anh
Mã số thuế:

4601518185

Địa chỉ: Số 205, Đường Bến Tượng, Tổ 5, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 205, Ben Tuong Street, Civil Group 5, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601445307

Địa chỉ: Lô LK02, Khu dân cư số 5, Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Lot LK02, So 5 Residential Area, Tuc Duyen, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-10-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp