Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Túc Duyên- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYỄN TUẤN MINH
Mã số thuế:

4601526669

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Túc Duyên , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 18, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601525295

Địa chỉ: Số nhà 34, ngõ 182, đường Bến Oánh, Phường Túc Duyên , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 34, Lane 182, Ben Oanh Street, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601525094

Địa chỉ: Số nhà 159, tổ 17, Phường Túc Duyên , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 159, Civil Group 17, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/10/2018

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Tâm Anh
Mã số thuế:

4601518185

Địa chỉ: Số 205, Đường Bến Tượng, Tổ 5, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 205, Ben Tuong Street, Civil Group 5, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601445307

Địa chỉ: Lô LK02, Khu dân cư số 5, Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Lot LK02, So 5 Residential Area, Tuc Duyen, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-10-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp