Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trưng Vương- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Hoàng Vũ
Mã số thuế:

4601535367

Địa chỉ: Số nhà 16, Tổ 20, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 16, Civil Group 20, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-03-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Không Gian Xanh Đỗ Gia
Mã số thuế:

4601533200

Địa chỉ: Số nhà 351, đường Bắc Kạn, tổ 23, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 351, Bac Kan Street, Civil Group 23, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-01-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532743

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532775

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532768

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NTT-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532750

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Tuấn Gia Sàng
Mã số thuế:

4601522946

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 17, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Điện Máy Công Nghiệp Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601519830

Địa chỉ: Số nhà 20, tổ 11, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 20, Civil Group 11, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-06-2018

CHI NHANH CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÂM ĐẠI PHÁT-KHACH SAÊN LONG THANH
Mã số thuế:

0106871127-001

Địa chỉ: Só nhà 2, Tổ 1, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: So Nha 2, Civil Group 1, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Khai thác quặng kim loại quí hiếm (Exploitation of precious metal ores)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28/12/2017

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN HOÀNG THÁI
Mã số thuế:

0107948686-001

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 1, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30/11/2017

Công Ty TNHH Th Hoàng Sơn
Mã số thuế:

4601446734

Địa chỉ: Số 9, ngõ 101, đường Bến Tượng, tổ 12, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 9, Lane 101, Ben Tuong Street, Civil Group 12, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-10-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DU HỌC MIKI
Mã số thuế:

4601444021

 Điện thoại:

0968.611.708

Địa chỉ: Số nhà 145 đường Bến Tượng, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 145, Ben Tuong Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 02/10/2017

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FRIEND
Mã số thuế:

4601331155

 Điện thoại:

(0208) 3655020

Địa chỉ: Tổ 1, đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: Civil Group 1, Ben Oanh Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/04/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp