Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Trung Việt

Ngày thành lập: 17-07-2019

Địa chỉ: Số 72, tổ 28, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 72, Civil Group 28, Trung Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Mã số thuế 4601541755
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Hứa Chí Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Phụ Kiện Trung Việt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính