Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hùng Linh

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 19, Thinh Dan Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Mã số thuế 4601541498
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Đặng Thùy Linh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Thương Mại Hùng Linh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Nguyên Khang
Địa chỉ: Thửa đất 337, Tờ bản đồ 33, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat 337, To Ban Do 33, Khanh Loc Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702808851

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-09-2019