Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thịnh Quang

Ngày thành lập: 09-01-2018

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 13, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 4601500396
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thịnh Quang
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Hoàng Đức Vũ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thịnh Quang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính