Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Hoàng Hà
Mã số thuế:

4601552813

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 1, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thể Thao Trí Tuệ Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601526563

Địa chỉ: Tầng 4 khách sạn Habana, số 318 Quang Trung, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 4th Floor Khach San Habana, No 318 Quang Trung, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 26-10-2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601526531

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Tân Thịnh , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 11, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BÌNH THÀNH
Mã số thuế:

4601526210

Địa chỉ: Số nhà 41A, tổ 19, Phường Tân Thịnh , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 41a, Civil Group 19, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ MINH HƯNG PHÁT
Mã số thuế:

4601508204

 Điện thoại:

0963.333.859

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tân Thịnh , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 5, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp